Duchesse de Valmont  B 75805

Ardenner be

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Duchesse de Valmont's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Duchesse de Valmont stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.