Oddur frá Selfossi  

Islandshäst is

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Oddur frá Selfossi's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Oddur frá Selfossi stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.