Tap Dayxx  

Engelskt Fullblod us

Fullblodsfamilj 2, generation 29 (FB E)
-> 2-m, Lass of the Mill, generation 21
--> 2-n, Sto efter Alexander, generation 16
---> 2-o, Mabille, generation 10

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Tap Day's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Tap Day stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.