Quadranglexx  

Engelskt Fullblod

Fullblodsfamilj 2, generation 30 (FB E)
-> 2-m, Lass of the Mill, generation 22
--> 2-n, Sto efter Alexander, generation 17
---> 2-o, Mabille, generation 11

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Quadrangle's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Quadrangle stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.