Gardenia II  SWB 13985

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Slåaröds-familjen (40), generation 8 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Gardenia II's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Gardenia II stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.