Uttini  SWB 733

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Slåaröds-familjen (40), generation 9 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Uttini's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Uttini stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.