Chiara  

Holsteiner

Alias Chiara 222

Stamm 1120, generation 12 (Holst)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Chiara's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Chiara stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.