Caller Ouxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 10, generation 13 (FB E)
-> 10-a, Queen Mary, gen 3 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Caller Ou's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Caller Ou stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.