Egon  RR 317

Gotlandsruss se

Freja 14-familjen, generation 8 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Egon's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Egon stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.