Tydi Red Rose  WSB 23378

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Tydi Red Rose's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Tydi Red Rose stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.