Randi LII   23406

Nordsvensk Brukshäst se

Randi-stammen (5), generation 11 (NV)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Randi LII's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Randi LII stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.