T. Astrid  KWPN 24575

Holländskt Varmblod nl

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av T. Astrid's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som T. Astrid stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.