Shemseox  

Arabiskt Fullblod gb

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Shemse's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Shemse stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.