Ulla   111319

Svensk Ardenner se

1931se01 - Ahleslöv-stammen, generation 5 (SvArd Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Ulla's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Ulla stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.