Rosita  SWB 3907

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Kikita-familjen (A.11), generation 3 (SWB A)
Stamm 756, generation 16 (Hann Schridde)
1188813 - Pille, generation 8 (Hann)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Rosita's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Rosita stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.