Fryga IIox  PASB 106

Arabiskt Fullblod pl

Polsk linje 1 (Gazella o.a.), generation 8 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Fryga II's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Fryga II stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.