Cavallo Bolero  RW 35

Welshponny (sekt B) se

1905gb30 - Henallt Black, generation 7 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Cavallo Bolero's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Cavallo Bolero stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.