Snobben Golocinas  

Gotlandsruss se

Vega-familjen, generation 10 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Snobben Golocinas's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Snobben Golocinas stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.