Skogspysen  RR 91

Gotlandsruss se

Vesta-familjen, generation 5 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Skogspysen's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Skogspysen stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.