Nego  RR 243 , RR 294

Gotlandsruss se

Vesta-familjen, generation 3 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Nego's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Nego stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.