Fredrika  RR 140

Gotlandsruss se

Freja 67-familjen, generation 2 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Fredrika's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Fredrika stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.