Carmensita  RR 501

Gotlandsruss se

Freja 14-familjen, generation 5 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Carmensita's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Carmensita stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.