Pysen  RR 89

Gotlandsruss se

Gera-familjen, generation 5 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Pysen's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Pysen stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.