Tärna  RR 297

Gotlandsruss se

Rosa-familjen, generation 5 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Tärna's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Tärna stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.