Old Sam Dee  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Alias Sam Dee

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Old Sam Dee's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Old Sam Dee stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.