Coed Coch Serliw  WSB 8888

Welsh Mountain (sekt A) gb

1907gb01 - Brunslow, generation 4 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Coed Coch Serliw's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Coed Coch Serliw stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.