Llwyn Tempter  WSB 6086

Welshponny (sekt B) gb

1905gb20 - Lady Lightfoot, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Llwyn Tempter's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Llwyn Tempter stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.