Bohèmexx  

Engelskt Fullblod se

Fullblodsfamilj 3, generation 19 (FB E)
-> 3-a, Sister to Miss Belsea, generation 16
--> 3-c, Sto efter Whisker, generation 9

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bohème's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bohème stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.