Printonan Boyxx  

Engelskt Fullblod se

Fullblodsfamilj 1, generation 21 (FB E)
-> 1-a, Bonny Lass, generation 16
--> 1-d, Promise, generation 13
---> 1-e, Prunella, generation 12
----> 1-o, Penelope, generation 11
-----> 1-s, Web, generation 10
------> 1-t, Trampoline, generation 9

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Printonan Boy's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Printonan Boy stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.