Trotzxx  

Engelskt Fullblod se

Fullblodsfamilj 6, generation 23 (FB E)
-> 6-x, Oglethorpe's Royal Mare, generation 21

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Trotz's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Trotz stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.