Bettelmannxx  

Engelskt Fullblod de

Fullblodsfamilj 4, generation 19 (FB E)
-> 4-b, Bay Bloody Buttocks, gen 13 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bettelmann's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bettelmann stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.