Coed Coch Barwn  RW 2 , WSB 2340

Welshponny (sekt B) gb

1905gb30 - Henallt Black, generation 5 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Coed Coch Barwn's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Coed Coch Barwn stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.