Bowdler Bounce  WSB 6880

Welsh Mountain (sekt A) gb

1897gb05 - Bowdler Belle, generation 3 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bowdler Bounce's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bowdler Bounce stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.