Coed Coch Madog  WSB 1981

Welsh Mountain (sekt A) gb

1888gb02 - Bleddfa Kocklani, generation 6 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Coed Coch Madog's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Coed Coch Madog stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.