Gladiateurxx  

Engelskt Fullblod fr

Fullblodsfamilj 5, generation 14 (FB E)
-> 5-h, Ann of the Forest, generation 8

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Gladiateur's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Gladiateur stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.