Rhyd-y-Felin Selwyn  WSB 2720 , RW 5

Welshponny (sekt B) gb

1907gb01 - Brunslow, generation 6 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Rhyd-y-Felin Selwyn's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Rhyd-y-Felin Selwyn stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.