Bess  

Welsh Cob (sekt D) gb

1886gb01 - Bess efter Welsh Jack, generation 1 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bess's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bess stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.