Myrtle Welsh Flyer  WSB 1020

Welsh Cob (sekt D) gb

1895gb50 - Socks, generation 3 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Myrtle Welsh Flyer's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Myrtle Welsh Flyer stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.