Hendraws Doll  

Welsh Cob (sekt D) gb

1912--50 - Polly efter Pencaerhelem, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Hendraws Doll's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Hendraws Doll stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.