Cui Pancake  

Welsh Mountain (sekt A) gb

1935--10 - Criban Panna, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Cui Pancake's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Cui Pancake stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.