Myrtle Rosina  

Welsh av Cobtyp (sekt C)

1893gb80 - Myrtle Lady Trustful, generation 3 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Myrtle Rosina's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Myrtle Rosina stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.