Bettan  RR 1066

Gotlandsruss se

Krona-familjen, generation 9 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bettan's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bettan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.