Jesper  RR 340

Gotlandsruss se

Rosa-familjen, generation 8 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Jesper's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Jesper stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.