Wild Flash  

Welsh Mountain (sekt A) gb

1887gb01 - Gentle Mary, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Wild Flash's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Wild Flash stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.