Krabat   11622

Svensk Ardenner se

1952se01 - Verona e. Kandar av Assmåsa, generation 6 (SvArd Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Krabat's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Krabat stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.