Henallt Blackie  

Welsh Mountain (sekt A) gb

1905gb30 - Henallt Black, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Henallt Blackie's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Henallt Blackie stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.