Szueiman Sbahox  

Arabiskt Fullblod

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Szueiman Sbah's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Szueiman Sbah stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.