Bartlets Childersxx  

Engelskt Fullblod gb

Alias Young Childers, Bleeding Childers, Bartlett's Childers

Fullblodsfamilj 6, generation 6 (FB E)
-> 6-a, Cream Cheeks, generation 3

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bartlets Childers's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bartlets Childers stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.