Cream Cheeksx  

Angloarabiskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 6, generation 4 (FB E)
-> 6-a, Cream Cheeks, gen 1 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Cream Cheeks's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Cream Cheeks stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.