Sto efter Places White Turkxx  

Engelskt Fullblod

Var stammar Sto efter Places White Turk från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland